Delårsrapport Q1 2024 Apikal Fastighetspartner II AB Läs mer om Delårsrapport Q1 2024 Apikal Fastighetspartner II AB
Delårsrapport Q1 2024 Apikal Fastighetspartner AB Läs mer om Delårsrapport Q1 2024 Apikal Fastighetspartner AB
Ränteinformation & NAV-kurs Q1 2024 – Apikal Fastighetspartner II AB Läs mer om Ränteinformation & NAV-kurs Q1 2024 – Apikal Fastighetspartner II AB
Apikal Fastighetspartner II AB - Årsredovisning 2023 Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Årsredovisning 2023
Apikal Fastighetspartner AB - Årsredovisning 2023 Läs mer om Apikal Fastighetspartner AB - Årsredovisning 2023
Ränteinformation & NAV-kurs Q4 2023 – Apikal Fastighetspartner II AB Läs mer om Ränteinformation & NAV-kurs Q4 2023 – Apikal Fastighetspartner II AB
Apikal Fastighetspartner II AB - Delårsrapport Q3 2023 Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Delårsrapport Q3 2023
Apikal Fastighetspartner AB - Delårsrapport Q3 2023 Läs mer om Apikal Fastighetspartner AB - Delårsrapport Q3 2023
Apikal Fastighetspartner II AB - Ränteinformation & NAV-kurs Q3 2023 Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Ränteinformation & NAV-kurs Q3 2023
Delårsrapport Q2 2023 - Apikal Fastighetspartner AB Läs mer om Delårsrapport Q2 2023 - Apikal Fastighetspartner AB
Delårsrapport Q2 2023 - Apikal Fastighetspartner II AB Läs mer om Delårsrapport Q2 2023 - Apikal Fastighetspartner II AB
Apikal Fastighetspartner II AB - Ränteinformation & NAV-kurs Q2 2023 Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Ränteinformation & NAV-kurs Q2 2023
Apikal Fastighetspartner II AB - Bolagsordning Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Bolagsordning
Apikal Fastighetspartner II AB - Registreringsbevis Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Registreringsbevis
Apikal Fastighetspartner II AB - Delårsrapport Q1 2023 Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Delårsrapport Q1 2023
Apikal Fastighetspartner AB - Delårsrapport Q1 2023 Läs mer om Apikal Fastighetspartner AB - Delårsrapport Q1 2023
Korrigerad Ränteinformation Q1 2023 – Apikal Fastighetspartner II AB Läs mer om Korrigerad Ränteinformation Q1 2023 – Apikal Fastighetspartner II AB
Apikal Fastighetspartner II AB - Ränteinformation & NAV-kurs Q1 2023 Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Ränteinformation & NAV-kurs Q1 2023
Apikal Fastighetspartner AB - Ränteinformation Q1 2023 Läs mer om Apikal Fastighetspartner AB - Ränteinformation Q1 2023
Apikal Fastighetspartner II AB - Årsredovisning 2022 Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Årsredovisning 2022
Apikal Fastighetspartner AB - Årsredovisning 2022 Läs mer om Apikal Fastighetspartner AB - Årsredovisning 2022
Apikal Fastighetspartner AB - Ränteinformation Q4 2022 Läs mer om Apikal Fastighetspartner AB - Ränteinformation Q4 2022
Apikal Fastighetspartner II AB - Ränteinformation & NAV-kurs Q4 2022 Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Ränteinformation & NAV-kurs Q4 2022
Apikal Fastighetspartner II AB - Delårsrapport Q3 2022 Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Delårsrapport Q3 2022
Apikal Fastighetspartner AB - Delårsrapport Q3 2022 Läs mer om Apikal Fastighetspartner AB - Delårsrapport Q3 2022
Apikal Fastighetspartner II AB - Ränteinformation & NAV-kurs Q3 2022 Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Ränteinformation & NAV-kurs Q3 2022
Apikal Fastighetspartner AB - Ränteinformation Q3 2022 Läs mer om Apikal Fastighetspartner AB - Ränteinformation Q3 2022
Apikal Fastighetspartner II AB - Delårsrapport Q2 2022 Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Delårsrapport Q2 2022
Apikal Fastighetspartner AB - Delårsrapport Q2 2022 Läs mer om Apikal Fastighetspartner AB - Delårsrapport Q2 2022
Apikal Fastighetspartner AB - Ränteinformation Q2 2022 Läs mer om Apikal Fastighetspartner AB - Ränteinformation Q2 2022
Apikal Fastighetspartner II AB - Ränteinformation & NAV-kurs Q2 2022 Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Ränteinformation & NAV-kurs Q2 2022
Apikal Fastighetspartner AB - Delårsrapport Q1 2022 Läs mer om Apikal Fastighetspartner AB - Delårsrapport Q1 2022
Apikal Fastighetspartner II AB - Delårsrapport Q1 2022 Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Delårsrapport Q1 2022
Apikal Fastighetspartner II AB - Ränteinformation & NAV-kurs Q1 2022 Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Ränteinformation & NAV-kurs Q1 2022
Apikal Fastighetspartner AB - Ränteinformation Q1 2022 Läs mer om Apikal Fastighetspartner AB - Ränteinformation Q1 2022
Apikal Fastighetspartner II AB - Årsredovisning 2021 Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Årsredovisning 2021
Apikal Fastighetspartner AB - Årsredovisning 2021 Läs mer om Apikal Fastighetspartner AB - Årsredovisning 2021
Apikal Fastighetspartner II AB - Ränteinformation & NAV-kurs Q4 2021 Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Ränteinformation & NAV-kurs Q4 2021
Apikal Fastighetspartner AB - Ränteinformation Q4 2021 Läs mer om Apikal Fastighetspartner AB - Ränteinformation Q4 2021
Apikal Fastighetspartner AB - Delårsrapport Q3 2021 Läs mer om Apikal Fastighetspartner AB - Delårsrapport Q3 2021
Apikal Fastighetspartner II AB - Delårsrapport Q3 2021 Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Delårsrapport Q3 2021
Apikal Fastighetspartner AB - Ränteinformation Q3 2021 Läs mer om Apikal Fastighetspartner AB - Ränteinformation Q3 2021
Apikal Fastighetspartner II AB - Ränteinformation & NAV-kurs Q3 2021 Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Ränteinformation & NAV-kurs Q3 2021
Apikal Fastighetspartner II AB - Delårsrapport Q2 2021 Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Delårsrapport Q2 2021
Apikal Fastighetspartner AB - Delårsrapport Q2 2021 Läs mer om Apikal Fastighetspartner AB - Delårsrapport Q2 2021
Apikal Fastighetspartner AB - Ränteinformation Q2 2021 Läs mer om Apikal Fastighetspartner AB - Ränteinformation Q2 2021
Apikal Fastighetspartner II AB - Ränteinformation & NAV-kurs Q2 2021 Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Ränteinformation & NAV-kurs Q2 2021
Apikal Fastighetspartner II AB - Delårsrapport Q1 2021 Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Delårsrapport Q1 2021
Apikal Fastighetspartner AB - Delårsrapport Q1 2021 Läs mer om Apikal Fastighetspartner AB - Delårsrapport Q1 2021
Apikal Fastighetspartner II AB - Ränteinformation & NAV-kurs Q1 2021 Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Ränteinformation & NAV-kurs Q1 2021
Apikal Fastighetspartner AB - Ränteinformation Q1 2021 Läs mer om Apikal Fastighetspartner AB - Ränteinformation Q1 2021
Apikal Fastighetspartner II AB - Årsredovisning 2020 Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Årsredovisning 2020
Apikal Fastighetspartner AB - Årsredovisning 2020 Läs mer om Apikal Fastighetspartner AB - Årsredovisning 2020
Apikal Fastighetspartner II AB - Ränteinformation Q4 2020 Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Ränteinformation Q4 2020
Apikal Fastighetspartner AB - Ränteinformation Q4 2020 Läs mer om Apikal Fastighetspartner AB - Ränteinformation Q4 2020
Apikal Fastighetspartner AB - Delårsrapport Q3 2020 Läs mer om Apikal Fastighetspartner AB - Delårsrapport Q3 2020
Apikal Fastighetspartner II AB - Delårsrapport Q3 2020 Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Delårsrapport Q3 2020
Apikal Fastighetspartner II AB - Ränteinformation Q3 2020 Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Ränteinformation Q3 2020
Apikal Fastighetspartner AB - Ränteinformation Q3 2020 Läs mer om Apikal Fastighetspartner AB - Ränteinformation Q3 2020
Apikal Fastighetspartner II AB - Delårsrapport Q2 2020 Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Delårsrapport Q2 2020
Apikal Fastighetspartner AB - Delårsrapport Q2 2020 Läs mer om Apikal Fastighetspartner AB - Delårsrapport Q2 2020
Apikal Fastighetspartner AB - Ränteinformation Q2 2020 Läs mer om Apikal Fastighetspartner AB - Ränteinformation Q2 2020
Apikal Fastighetspartner II AB - Ränteinformation Q2 2020 Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Ränteinformation Q2 2020
Kvartalsrapport Q1 2020 - Apikal Fastighetspartner II AB Läs mer om Kvartalsrapport Q1 2020 - Apikal Fastighetspartner II AB
Kvartalsrapport Q1 2020 - Apikal Fastighetspartner AB Läs mer om Kvartalsrapport Q1 2020 - Apikal Fastighetspartner AB
Apikal Fastighetspartner AB - Ränteinformation Q1 2020 Läs mer om Apikal Fastighetspartner AB - Ränteinformation Q1 2020
Apikal Fastighetspartner II AB - Ränteinformation & NAV-kurs Q1 2020 Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Ränteinformation & NAV-kurs Q1 2020
Apikal Fastighetspartner II AB - Årsredovisning och revisionberättelse 2019 Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Årsredovisning och revisionberättelse 2019
Apikal Fastighetspartner AB - Årsredovisning och revisionberättelse 2019 Läs mer om Apikal Fastighetspartner AB - Årsredovisning och revisionberättelse 2019
Apikal Fastighetspartner II AB - Ränteinformation Q4 2019 Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Ränteinformation Q4 2019
Apikal Fastighetspartner AB - Ränteinformation Q4 2019 Läs mer om Apikal Fastighetspartner AB - Ränteinformation Q4 2019
Apikal Fastighetspartner II AB - Delårsrapport Q3 2019 Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Delårsrapport Q3 2019
Apikal Fastighetspartner AB - Delårsrapport Q3 2019 Läs mer om Apikal Fastighetspartner AB - Delårsrapport Q3 2019
Apikal Fastighetspartner II AB - Ränteinformation Q3 2019 Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Ränteinformation Q3 2019
Apikal Fastighetspartner AB - Ränteinformation Q3 2019 Läs mer om Apikal Fastighetspartner AB - Ränteinformation Q3 2019
Apikal Fastighetspartner II AB - Delårsrapport 2019 Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Delårsrapport 2019
Apikal Fastighetspartner AB - Delårsrapport 2019 Läs mer om Apikal Fastighetspartner AB - Delårsrapport 2019
Apikal Fastighetspartner II AB - Prospekt Tilläggsemission Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Prospekt Tilläggsemission
Apikal Fastighetspartner II AB - Ränteinformation Q2 2019 Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Ränteinformation Q2 2019
Apikal Fastighetspartner AB - Ränteinformation Q2 2019 Läs mer om Apikal Fastighetspartner AB - Ränteinformation Q2 2019
Apikal Fastighetspartner II AB - Delårsrapport Q1 2019 Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Delårsrapport Q1 2019
Apikal Fastighetspartner AB - Delårsrapport Q1 2019 Läs mer om Apikal Fastighetspartner AB - Delårsrapport Q1 2019
Tilläggsprospekt Apikal Fastighetspartner II AB Läs mer om Tilläggsprospekt Apikal Fastighetspartner II AB
Årsredovisning och revisionberättelse 2018 Läs mer om Årsredovisning och revisionberättelse 2018
Prospekt Apikal Fastighetspartner II AB Läs mer om Prospekt Apikal Fastighetspartner II AB
Apikal Fastighetspartner II AB - Historisk finansiell information Läs mer om Apikal Fastighetspartner II AB - Historisk finansiell information
Ränteinformation Q4 2018 Läs mer om Ränteinformation Q4 2018
Delårsrapport Q3 2018 Läs mer om Delårsrapport Q3 2018
Ränteinformation Q3 2018 Läs mer om Ränteinformation Q3 2018
Delårsrapport Q2 2018 Läs mer om Delårsrapport Q2 2018
Ränteinformation Q2 2018 Läs mer om Ränteinformation Q2 2018
Apex 10 - Emission av vinstandelslån 2018 Läs mer om Apex 10 - Emission av vinstandelslån 2018
Delårsrapport Q1 2018 Läs mer om Delårsrapport Q1 2018
Ränteinformation Q1 2018 Läs mer om Ränteinformation Q1 2018
Årsredovisning och revisionberättelse 2017 Läs mer om Årsredovisning och revisionberättelse 2017
Ränteinformation Q4 2017 Läs mer om Ränteinformation Q4 2017
Apex 9 - Emission av vinstandelslån 2017 Läs mer om Apex 9 - Emission av vinstandelslån 2017
Delårsrapport Q3 2017 Läs mer om Delårsrapport Q3 2017
Ränteinformation Q3 2017 Läs mer om Ränteinformation Q3 2017
Delårsrapport Q2 2017 Läs mer om Delårsrapport Q2 2017
Ränteinformation Q2 2017 Läs mer om Ränteinformation Q2 2017
Delårsrapport Q1 2017 Läs mer om Delårsrapport Q1 2017
Ränteinformation Q1 2017 Läs mer om Ränteinformation Q1 2017
Årsredovisning och revisionberättelse 2016 Läs mer om Årsredovisning och revisionberättelse 2016
Ränteinformation Q4 2016 Läs mer om Ränteinformation Q4 2016
Delårsrapport Q3 2016 Läs mer om Delårsrapport Q3 2016
Ränteinformation Q3 2016 Läs mer om Ränteinformation Q3 2016
Delårsrapport Q2 2016 Läs mer om Delårsrapport Q2 2016
Ränteinformation Q2 2016 Läs mer om Ränteinformation Q2 2016
Apex 6 - Emission av vinstandelslån 2016 Läs mer om Apex 6 - Emission av vinstandelslån 2016
Delårsrapport Q1 2016 Läs mer om Delårsrapport Q1 2016
Ränteinformation Q1 2016 Läs mer om Ränteinformation Q1 2016
Årsredovisning och revisionberättelse 2015 Läs mer om Årsredovisning och revisionberättelse 2015
Ränteinformation Q4 2015 Läs mer om Ränteinformation Q4 2015
Delårsrapport Q3 2015 Läs mer om Delårsrapport Q3 2015
Apex 5 - Emission av vinstandelslån 2015 Läs mer om Apex 5 - Emission av vinstandelslån 2015
Ränteinformation Q3 2015 Läs mer om Ränteinformation Q3 2015
Delårsrapport Q2 2015 Läs mer om Delårsrapport Q2 2015
Ränteinformation Q2 2015 Läs mer om Ränteinformation Q2 2015
Apex 4 - Emission av vinstandelslån 2015 Läs mer om Apex 4 - Emission av vinstandelslån 2015
Delårsrapport Q1 2015 Läs mer om Delårsrapport Q1 2015
Årsredovisning och revisionberättelse 2014 Läs mer om Årsredovisning och revisionberättelse 2014
Ränteinformation Q1 2015 Läs mer om Ränteinformation Q1 2015
Bokslutskommuniké 2014 Läs mer om Bokslutskommuniké 2014
Ränteinformation Q4 2014 Läs mer om Ränteinformation Q4 2014
Delårsrapport Q3 2014 Läs mer om Delårsrapport Q3 2014
Ränteinformation Q3 2014 Läs mer om Ränteinformation Q3 2014
Delårsrapport Q2 2014 Läs mer om Delårsrapport Q2 2014
Ränteinformation Q2 2014 Läs mer om Ränteinformation Q2 2014
Årsredovisning och revisionberättelse 2013 Läs mer om Årsredovisning och revisionberättelse 2013
Ränteinformation Q1 2014 Läs mer om Ränteinformation Q1 2014
Bokslutskommuniké 2013 Läs mer om Bokslutskommuniké 2013
Apex 3 - Emission av vinstandelsbevis maj 2014 Läs mer om Apex 3 - Emission av vinstandelsbevis maj 2014
Apex 2 - Terms and Conditions Läs mer om Apex 2 - Terms and Conditions
Apex 2 - Emission av vinstandelsbevis februari 2014 Läs mer om Apex 2 - Emission av vinstandelsbevis februari 2014
Apex 1 - Terms and Conditions Läs mer om Apex 1 - Terms and Conditions
Apex 1 - Emission av vinstandelsbevis oktober 2013 Läs mer om Apex 1 - Emission av vinstandelsbevis oktober 2013
Apikal Fastighetskredit - Publikt prospekt Läs mer om Apikal Fastighetskredit - Publikt prospekt
Apikal Fastighetskredit - Publikt prospekt villkor Läs mer om Apikal Fastighetskredit - Publikt prospekt villkor
Apex 6 - Erbjudandeprospekt Läs mer om Apex 6 - Erbjudandeprospekt
Apex 6 - Erbjudandeprospekt villkor Läs mer om Apex 6 - Erbjudandeprospekt villkor
Apex 6 Publik Tilläggsemission 2 - Erbjudandeprospekt Läs mer om Apex 6 Publik Tilläggsemission 2 - Erbjudandeprospekt
Apex 6 Publik Tilläggsemission 2 - Erbjudandeprospekt villkor Läs mer om Apex 6 Publik Tilläggsemission 2 - Erbjudandeprospekt villkor