Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner genom att ge ut fastighetsobligationer med bestämd löptid.

Läs mer om Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner. Huvudinriktningen är kommersiella fastigheter inom handel, kontor, lager & logistik, lätt industri och blandad användning. Utlåning sker även mot kommersiellt förvaltade bostadsfastigheter. Apikals geografiska fokus är framförallt de nordiska länderna och omfattar bl.a. omfinansiering, förvärvsfinansiering, förädlings-, utvecklings- och ombyggnadskapital.

Sedan den globala finanskrisen har tillgången på traditionellt lånekapital minskat avsevärt, för fastighetsägare såväl som för andra företagare. Vi tror att denna utveckling är strukturell snarare än cyklisk samt att mer och mer kapital kommer att efterfrågas från alternativa finansieringskällor och modeller. Apikal är en av de marknadsaktörer som strävar efter att avhjälpa den uppkomna kapitalbristen och ge professionella fastighetsaktörer tillgång till det kapital de behöver.

Apikal Fastighetspartner drivs av personer med lång erfarenhet från fastighets-, bank- och kapitalförvaltningsbranscherna. Företaget är privatägt och oberoende, och dess verksamhet drivs av ägarna. När Apikal lånar ut pengar ser vi på relationen med låntagaren som ett aktivt partnerskap vilket bygger på nära samarbete, transparens och ömsesidig respekt.

Ränta
Kapital
Ränta Lån

Investerare

Obligationer
Fastigheter

Nyheter

feb 2022

Återbetalning Apex 7

  Värdepappret Apex 7 (ISIN: SE0008092563) förfaller och återbetalningsdag blir enligt plan 2022-02-18. Detta innebär en amortering om 100% av nominellt värde vilket motsvarar ett amorteringsbelopp om 205 000 000 SEK. Investerarna i Apex 7 har därmed under en löptid om 5 år mottagit en ränta motsvarande ca 30%. Martin Fredriksson, VD Tel...

feb 2022

Kallelse till årsstämma Apikal Fastighetspartner II AB

Aktieägarna i Apikal Fastighetspartner II AB (publ), 559171-3457, kallas till årsstämma onsdagen den 9 mars 2022 kl 16.00 i bolagets lokaler på Strandvägen 5A. Kallelsen i sin helhet finns publicerad på bolagets hemsida, www.apikalfastighetspartner.se. Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman skall vara införd i den av Apikal Fastighet...

feb 2022

Kallelse till årsstämma Apikal Fastighetspartner AB

Aktieägarna i Apikal Fastighetspartner AB (publ), 556921-1708, kallas till årsstämma onsdagen den 9 mars 2022 kl 16.00 i bolagets lokaler på Strandvägen 5A. Kallelsen i sin helhet finns publicerad på bolagets hemsida, www.apikalfastighetspartner.se. Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman skall vara införd i den av Apikal Fastighetspa...

nov 2021

Apikal Fastighetspartner, Apex 10 – Resultat av skriftligt förfarande

Innehavarna av kapital- och vinstandelslånen med ISIN SE0011204544 utgivna av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (”Apikal” och ”Andelslånen”) i enlighet med villkor för kapital- och vinstandelslån för Apex X, ursprungligen daterade den 15 maj 2018 (”Villkoren”) har idag fattat beslut i det skriftliga förfarande som Apikal kallade...

Fler nyheter