Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner genom att ge ut fastighetsobligationer med bestämd löptid.

Läs mer om Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner. Huvudinriktningen är kommersiella fastigheter inom handel, kontor, lager & logistik, lätt industri och blandad användning. Utlåning sker även mot kommersiellt förvaltade bostadsfastigheter. Apikals geografiska fokus är framförallt de nordiska länderna och omfattar bl.a. omfinansiering, förvärvsfinansiering, förädlings-, utvecklings- och ombyggnadskapital.

Sedan den globala finanskrisen har tillgången på traditionellt lånekapital minskat avsevärt, för fastighetsägare såväl som för andra företagare. Vi tror att denna utveckling är strukturell snarare än cyklisk samt att mer och mer kapital kommer att efterfrågas från alternativa finansieringskällor och modeller. Apikal är en av de marknadsaktörer som strävar efter att avhjälpa den uppkomna kapitalbristen och ge professionella fastighetsaktörer tillgång till det kapital de behöver.

Apikal Fastighetspartner drivs av personer med lång erfarenhet från fastighets-, bank- och kapitalförvaltningsbranscherna. Företaget är privatägt och oberoende, och dess verksamhet drivs av ägarna. När Apikal lånar ut pengar ser vi på relationen med låntagaren som ett aktivt partnerskap vilket bygger på nära samarbete, transparens och ömsesidig respekt.

Ränta
Kapital
Ränta Lån

Investerare

Obligationer
Fastigheter

Nyheter

feb 2023

Kallelse till årsstämma Apikal Fastighetspartner AB 22

Aktieägarna i Apikal Fastighetspartner AB (publ), 556921-1708, kallas till årsstämma torsdagen den 9 mars 2023 kl 16.00 i bolagets lokaler på Strandvägen 5A. Kallelsen i sin helhet finns publicerad på bolagets hemsida, www.apikalfastighetspartner.se. Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman skall vara införd i den av Apikal Fastighetsp...

feb 2023

Kallelse till årsstämma Apikal Fastighetspartner II AB 22

Aktieägarna i Apikal Fastighetspartner II AB (publ), 559171-3457, kallas till årsstämma torsdagen den 9 mars 2023 kl 16.00 i bolagets lokaler på Strandvägen 5A. Kallelsen i sin helhet finns publicerad på bolagets hemsida, www.apikalfastighetspartner.se. Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman skall vara införd i den av Apikal Fastighe...

jan 2023

Apikal Fastighetspartner AB (publ) & Apikal Fastighetspartner II AB - Nordic City Properties AB (publ)

Ett avtal har nu träffats mellan Apikal Fastighetspartner AB (publ), Apikal Fastighetspartner II AB och Nordic City Properties AB (publ) ("Låntagaren")) i linje med det skriftliga förfarande som initierades av Apikal Fastighetspartner AB (publ) den 9 juni 2022. Som följd av detta ska nu Låntagarens konkurs nedläggas och Låntagaren blir skyldig att återbe...

jan 2023

Apikal Fastighetspartner AB (publ) - Apex 5

Kapital- och vinstandelslånen med ISIN SE0007100557 utgivna av Apikal Fastighetspartner AB (publ) har förlängt noteringsperioden på Nordic Growth Market fram till och med 2023-03-31. Detta mot bakgrund av att Apikal och Kommittén (å ena sidan) och Låntagaren (å andra sidan) arbetar för att ett låneavtal skall ingås för att doku...

Fler nyheter