Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner genom att ge ut fastighetsobligationer med bestämd löptid.

Läs mer om Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner. Huvudinriktningen är kommersiella fastigheter inom handel, kontor, lager & logistik, lätt industri och blandad användning. Utlåning sker även mot kommersiellt förvaltade bostadsfastigheter. Apikals geografiska fokus är framförallt de nordiska länderna och omfattar bl.a. omfinansiering, förvärvsfinansiering, förädlings-, utvecklings- och ombyggnadskapital samt olika typer av bryggfinansiering.

Sedan den globala finanskrisen har tillgången på traditionellt lånekapital minskat avsevärt, för fastighetsägare såväl som för andra företagare. Vi tror att denna utveckling är strukturell snarare än cyklisk samt att mer och mer kapital kommer att efterfrågas från alternativa finansieringskällor och modeller. Apikal är en av de marknadsaktörer som strävar efter att avhjälpa den uppkomna kapitalbristen och ge professionella fastighetsaktörer tillgång till det kapital de behöver.

Apikal Fastighetspartner drivs av personer med lång erfarenhet från fastighets-, bank- och kapitalförvaltningsbranscherna. Företaget är privatägt och oberoende, och dess verksamhet drivs av ägarna. När Apikal lånar ut pengar ser vi på relationen med låntagaren som ett aktivt partnerskap vilket bygger på nära samarbete, transparens och ömsesidig respekt.

Ränta
Kapital
Ränta Lån

Investerare

Obligationer
Fastigheter

Nyheter

jun 2019

Återbetalningsdag Apex 3

Värdepappret Apex 3 (ISIN: SE0005797727) förfaller och återbetalningsdag blir enligt plan 2019-07-07. Mot bakgrund av att detta vill Apikal Fastighetspartner därmed informera att sista handelsdag för värdepappret blir 2019-06-24 och därefter avnoteras värdepappret. Martin Fredriksson, VD Tel. 08-410 026 31

maj 2019

Apikal Fastighetspartner II AB Offentliggör NAV-kurs

Stockholm den 9 maj 2019 – Apikal Fastighetspartner II AB, nedan kallad fonden, har givit ut vinstandelslån med ISIN SE0012065506. Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX) under kortnamnet Apex11. Fonden offentliggör härmed NAV-kurs per den 9 maj 2019 -          Fondens N...

mar 2019

Godkännande av tillägg till prospekt

Apikal Fastighetspartner II AB (publ) har beslutat att förlänga teckningsperioden tom 23 april 2019 för andelslånen. Med anledning av ovanstående har bolaget ansökt om godkännande av ett tillägg till prospektet.  Finansinspektionen godkänner det i mars 2019 av Apikal Fastighetspartner II AB (publ) (559171-3457) upprättande tillägget ti...

mar 2019

Lansering Apex 2019

I samarbete med Strukturinvest Fondkommission lanserar vi nu ett nytt publikt erbjudande av vinstandelslån i Apex 2019 - en placering bestående av svenska kommersiella fastighetslån med hög kvartalsvis ränta. Nytt för Apex 2019 är lägsta investeringsbelopp som nu uppgår till fyra andelar á 50 000 SEK, till skillnad från tidigare emissio...

Fler nyheter