Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner genom att ge ut fastighetsobligationer med bestämd löptid.

Läs mer om Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner. Huvudinriktningen är kommersiella fastigheter inom handel, kontor, lager & logistik, lätt industri och blandad användning. Utlåning sker även mot kommersiellt förvaltade bostadsfastigheter. Apikals geografiska fokus är framförallt de nordiska länderna och omfattar bl.a. omfinansiering, förvärvsfinansiering, förädlings-, utvecklings- och ombyggnadskapital.

Sedan den globala finanskrisen har tillgången på traditionellt lånekapital minskat avsevärt, för fastighetsägare såväl som för andra företagare. Vi tror att denna utveckling är strukturell snarare än cyklisk samt att mer och mer kapital kommer att efterfrågas från alternativa finansieringskällor och modeller. Apikal är en av de marknadsaktörer som strävar efter att avhjälpa den uppkomna kapitalbristen och ge professionella fastighetsaktörer tillgång till det kapital de behöver.

Apikal Fastighetspartner drivs av personer med lång erfarenhet från fastighets-, bank- och kapitalförvaltningsbranscherna. Företaget är privatägt och oberoende, och dess verksamhet drivs av ägarna. När Apikal lånar ut pengar ser vi på relationen med låntagaren som ett aktivt partnerskap vilket bygger på nära samarbete, transparens och ömsesidig respekt.

Ränta
Kapital
Ränta Lån

Investerare

Obligationer
Fastigheter

Nyheter

mar 2024

Kallelse till årsstämma Apikal Fastighetspartner AB 2024

Aktieägarna i Apikal Fastighetspartner AB (publ), 556921-1708, kallas till årsstämma torsdagen den 9 april 2024 kl 16.00 i bolagets lokaler på Strandvägen 5A. Kallelsen i sin helhet finns publicerad på bolagets hemsida, www.apikalfastighetspartner.se. Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman skall vara införd i den av Apikal Fastighets...

mar 2024

Kallelse till årsstämma Apikal Fastighetspartner II AB 2024

Aktieägarna i Apikal Fastighetspartner II AB (publ), 559171-3457, kallas till årsstämma torsdagen den 9 april 2024 kl 16.00 i bolagets lokaler på Strandvägen 5A. Kallelsen i sin helhet finns publicerad på bolagets hemsida, www.apikalfastighetspartner.se. Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman skall vara införd i den av Apikal Fastigh...

okt 2023

Apikal Fastighetspartner AB (publ) - Apex 5 information Q3

Nedan information har mottagits från Nordic City Properties AB i samband med kvartalsrapportering Q3 2023. På grund av vad som framkommer nedan önskar Nordic City Properties AB att förlänga låneavtalen. Vi avser inhämta mer information och därefter kalla till presentation för andelsägare.   Farsta Sillö 5 –  detaljplanproc...

jul 2023

Apikal Fastighetspartner AB (publ) - Apex 5 information Q2

Nedan information har mottagits från Nordic City Properties AB i samband med kvartalsrapportering.   Farsta Sillö 5 – uppdatering detaljplaneprocessen Vi har fortsatt arbetat intensivt med Stockholms stad på den nya detaljplanen för Stockholm Sillö 5 i Farsta ("Sillö"). Enligt den officiella tidsplanen som upprättats av kommunen var det förv&...

Fler nyheter