Apex 2019 har förfallet till betalning. Dessvärre har två av lånen i fonden inte reglerats i tid av låntagarna. Följaktigen kommer en delamortering om 132 073 599 SEK samt en räntebetalning om 508 676 SEK SEK att ske den 4 juni. Beloppen motsvarar en initial återbetalning om ca 77%.
 
Totalt har Apex 2019 betalat räntor om 30% sedan start 2019.
 
Apikal avser att driva in de utestående fodringarna hos låntagarna som inte reglerat sina åtaganden och återbetala dessa till investerarna därefter i enlighet med av Apikal påkallat röstningsförfarande. De förfallna fodringarna löper med dröjsmålsränta.
Martin Fredriksson, VD
Tel. 0706 07 79 35