Nedan information har mottagits från Nordic City Properties AB i samband med kvartalsrapportering.

 

Farsta Sillö 5 – uppdatering detaljplaneprocessen

Vi har fortsatt arbetat intensivt med Stockholms stad på den nya detaljplanen för Stockholm Sillö 5 i Farsta ("Sillö"). Enligt den officiella tidsplanen som upprättats av kommunen var det förväntat att detaljplanen skulle vara klar i februari 2023 men, på grund av faktorer bortom vår kontroll, förväntas detaljplanen vara klar senhösten 2023.

Förseningen av detaljplanen orsakades huvudsakligen av två externa faktorer. För det första har Stadsbyggnadskontoret, som är ansvarigt för detaljplanen inom kommunen, haft en stor personalomsättning.

Den andra faktorn är valet i september 2022, vilket ledde till en långsammare situation i projektet under de månader som ledde upp till valet. Det är dock viktigt att betona att kommunikationen med Stockholms stad har varit mycket bra och den nya politiska majoriteten stöder projektet starkt och aktivt.

Dessutom är det viktigt att påpeka att vi har nått flera milstolpar under detaljplanens framsteg. Bland annat lämnades ett begränsat antal åsikter in under den allmänna samrådsfasen. Dessa åsikter utgör inte ett hot mot ett framgångsrikt antagande av detaljplanen. Vidare har alla större undersökningar, inklusive miljöfrågor, bullerhänsyn och geologiska undersökningar, genomförts framgångsrikt och utgör inga hinder för att detaljplanen ska antas. Eftersom samrådsfasen är avslutad är vi nu på väg in i granskningsfasen, som är en av de sista stegen i detaljplanprocessen.

Projektet innefattar nu fler än 900 lägenheter och över 36 000 kvadratmeter bostadsyta. En ny tidsplan förväntas överenskommas inom några veckor.

Detaljplanprocessen är en komplex och långvarig process som kräver ett nära samarbete mellan olika aktörer och intressenter. Vi är tacksamma för det stöd och den förståelse som vi har fått från Stockholms stad, våra samarbetspartners och de boende i området.