Värdepappret Apex 10 (ISIN: SE0011204544) förfaller och återbetalningsdag blir 2023-05-12. Detta innebär en amortering om 100% av nominellt värde vilket motsvarar ett amorteringsbelopp om 65 500 000 SEK. I tillägg betalas även en sista ränteutbetalning om 0,73640% på återbetalningsdag.

Mot bakgrund av att detta vill Apikal Fastighetspartner därmed informera att avstämningsdag för värdepappret blir 2023-05-05.

 

Martin Fredriksson, VD

Tel. 08-410 026 31